توس چيني

توس چيني

گروه كارخانجات توس چيني
افتخاري كه در سالهاي متمادي نصيب شركت آفريد گرديد همكاري با بزرگترين توليد كننده چيني مظروف در خاور ميانه و دومين توليد كننده چيني در جهان با ظرفيت ساليانه 22000 تن چيني گروه كارخانجات توس چيني بوده است. اين شركت در سال1360 به ثبت رسيد و كار مطالعات و تحقيقات آن آغاز شد و در سال 1370 با هدف توليد انواع ظروف چيني خانگي و هتلي و با ظرفيت 4200 تن در سال ، در مشهد به بهره برداري رسيد.
اصالت توس چيني ، صداقت در ارائه بهترين كيفيت چيني و راحتي در دسته بندي و نمايش محصولات در المانهاي طراحي شده براي اين شركت در دستور كار ما قرار داشته است.