طراحي سايت توس چيني

طراحي سايت توس چيني

طراحي سايت شركت الكتروكاوه

طراحي سايت شركت الكتروكاوه

طراحي سايت صدراي زمان

طراحي سايت صدراي زمان

مشاهده همه موارد
پوستر نمايشگاه بين المللي

پوستر نمايشگاه بين المللي

بسته بندي كلوچه دباغ

بسته بندي كلوچه دباغ

اوراق اداري فني مهندسي خاتم

اوراق اداري فني مهندسي خاتم

مشاهده همه موارد
نرم افزار چند رسانه اي آثار هنري

نرم افزار چند رسانه اي آثار هنري

تورمجازي بانك مسكن

تورمجازي بانك مسكن

كاتالوگ چندرسانه اي رامين گستر

كاتالوگ چندرسانه اي رامين گستر

مشاهده همه موارد
تكميل و تحويل سفارش شهرداري مشهد
تكميل و تحويل سفارش شهرداري مشهد
تكميل و تحويل نرم افزار چند رسانه اي جانمايي آثار هنري شهرداري مشهد
پروژه يكسان سازي عناصر تبليغاتي توس چيني
پروژه يكسان سازي عناصر تبليغاتي توس چيني
تصوير برداري،طراحي جنرال كاتالوگ و سي دي كاتالوگ جديد توس چيني
تكميل ليست مشتريان
تكميل ليست مشتريان
ليست مشترياني كه در سال 90 آفريد افتخار همكاري با آنها را داشته به ليس...
وب سايت جديد شركت آفريد
وب سايت جديد شركت آفريد
راه اندازي آزمايشي، وب سايت در مرحله بارگذاري و تكميل ميباشد

درباره ما

شركت آفريد  در سال 1385 به صورت رسمي و مركزي فعاليت خود را آغاز نمود. البته فعاليت و تجربه مديران آفريد به سالهاي قبل تر و تحت عناويني مختلف بر ميگردد. ما با شعار ”we design your mind” دور هم آمديم تا كاري متفاوت و تخصصي ارائه دهيم .تحقق شعار "ما ذهنيات شما را طراحي ميكنيم" پس از پايان سفارش براي شما نيز ملموس خواهد بود.

فعاليت هاي آفريد در سه بخش اصلي ارائه مي شود. فناوري وب ، گرافيك و تبليغات و چند رسانه اي  ، در وب سايت هر بخش علاوه بر معرفي ، مقالات و نمونه كارهاي آفريد در آن بخش نيز خدمت شما بازديد كننده گرامي عرضه ميگردد.

 

 
آفريد در يک نگاه